نقل قول نوشته اصلی توسط محمدحسین نمایش پست ها
دکتر کارل، جنین شناس بوده مای برادر

چه ربطی داره؟؟؟
میدونم میخوای بحث راه بندازی، اما اینجوری نمیشه که...