این استتوس رو "تهم" توی پیجش گذاشته بود
جالب بود:
تبریک به همهٔ اونایی که کودک درونشون از بزرگسالِ بیرونشون فعال تره.
روزِ کودک بود امروز مثکه..که الانم شَبشه