این موضوع رو برای بحث درباره منابع کارشناسی ارشد فلسفه باز کردم، شاید راه گشای باشه...
منابع پیشنهادی:


منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ فلسفه غرب
این منابع پیشنهادی از طرف دانشگاه تهران میباشد.
تاریخ فلسفه غرب:
ترجمه نویسنده نام کتاب
دکتر سید جلال الدین مجتبوی پاپکین کلیات فلسفه
محمدعلی فروغی سیر حکمت در اروپا
دکتر سیدجلال الدین مجتبوی کاپلستون ج ۱یونان و روم
دکتر محمد حسن لطفی بورمان افلاطون
دکتر علی مرادداودی ژیلسن روح فلسفه در قرون وسطی
جزوات دکتر اعوانی فلسفه قرون وسطی
دکتر احمد احمدی دکارت تاملات در فلسفه اولی
دکتر غلامرضا اعوانی دکارت تا لایب نیتس کاپلستون ج ۴
دکتر احمد احمدی ژیلسون نقد تفکر فلسفی غرب
دکتر کریم مجتهدی فلسفه نقادی کانت
دکتر عبدالحسین نقیب زاده یاسپرس کانت
آقای بزرگمهر بارکلی سه گفت و شنود فلسفی
دکتر یحیی مهدوی فلاسفه تجربی انگلستان
دکتر حمید عنایت استیس هگل
دکتر سید یحیی مهدوی روژه ورنو-ژان وال نگاهی به پدیدار شناسی و فلسفه های هست بودن
فولادوند برایان مگی فلاسفه بزرگ
دکتر سید یحیی مهدوی ژان وال بحث در ما بعدالطبیعه
دکتر سید یحیی مهدوی پل فولکیه فلسفه عمومی یا ما بعدالطبیعه
از مجموعه پدیدآورندگان کلام جدید در خصوص فلاسفه اگزیستانس
جزوات دکتر خاتمی و دکتر ریخته گران+جزوات دکتر رشیدیان(دانشگاه شهید بهشتی) فلسفه های معاصر

فلسفه اسلامی:
ترجمه نویسنده نام کتاب
دکتر شیروانی علامه طباطبایی بدایه الحکمه(۴ جلد)
شرح منظومه
تاریخ فلسفه اسلامی:
ترجمه نویسنده نام کتاب
دکتر ابراهیم دینانی ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام(۳ جلد)
م.م.شریف تاریخ فلسفه اسلامی
منطق قدیم:
ترجمه نویسنده نام کتاب
دکتر شیروانی مظفر منطق قدیم
علم کلام:
ترجمه نویسنده نام کتاب
حاج *** ابوالحسن شعرانی خواجه نصیرالدین طوسی (کلام)شرح تجریدالاعتقاد
عبدالرزاق لاهیجی (کلام)گزیده گوهر مراد
عرفان:
ترجمه نویسنده نام کتاب
دکتر یحیی یثربی داوود قیصری عرفان نظری
فلسفه علم:
ترجمه نویسنده نام کتاب
علی حقی کاپالدی فلسفه علم
دکتر سعید زیبا کلام الن چالرز فلسفه علم
دکتر علی پایا جان لازی در آمدی تاریخی به فلسفه علم
تسلط به متن تخصصی قلسفی انگلیسی و عربی
برای این منظور مطالعه تطبیقی (تطبیق ترجمه فارسی با متن اصلی)موثر است در این زمینه می توان به کتب ذیل رجوع نمود:
۱- مسائل فلسفه برتر انداسل
۲- کتاب selection of philosophical works تالیف دکتر محسن جهانگیری
۳- جلد چهارم کتاب تاریخ فلسفه کاپلستن-ترجمه دکتر غلامرضا اعوانی
۴- متن عربی -کتاب نظیر مبدا و معاد ابن سینا ترجمه آقای شهابی-انتشارات دانشگاه تهران