یک سوال مهم

وقتی یه ساعتی خراب باشه، مثلا همیشه عقربه اون روی زمان هفت و نیم باشه

آیا وقتی که زمان ساعت های دیگه هم هفت و نیم باشه، این ساعت راست گو است یا بازم داره اشتباه میگه؟