نقل قول نوشته اصلی توسط علی اعزازی نمایش پست ها
با وجود اینکه علوم غربی سکولار به ما معرفی شده است ؛ نمی توان گفت دینی که سالیان دراز در آن سرزمین ها جریان داشته در عرف و اخلاق آن سرزمین ریشه ندوانیده، بلکه حتی تاثیر اندیشه های فیلسوفان اخلاق معاصر نیز به مراتب مبانی حقوق غرب را به سمت سویی که ما هم آن را مد نظر داریم هدایت می کند.
منابع حقوق غرب را نیز عرف، دکترین است البته در اصل نظام حقوقی به دو بخش کامن لاو و رومی ژرمنی تقسیم می شود،
هرچند برخی از قواعد و قوانین آنها با قوانین و مبانی ما متفاوت است ولی روح کلی آن را می توان به مبانی ما نزدیک دانست...
لعنت به این دنیا
تورو خدا ببینید چی پیدا کردم

از پست احد گرفته که با "به نام خدا" شروع میشه، تا پستای ادواردو، تا پست های شاهین، تا عاقلانه رفتار کردن تلف ترین موجود سایت، یعنی مجتبی سراقی
گل سرسبدشم که این پست علی اعزازیه

لطفا از پست ها تشکر نکنید که بکر بودن این موضوع حفظ بشه