عشق ، بعضی وقتها از درد دوری بهتر است
بیقرارم کرده و گفته صبوری بهتر است

توی قرآن خوانده ام ؛ یعقوب یادم داده است :
دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است

نامه هایم چشمهایت را اذیت میکند
درد دل کردن برای تو حضوری بهتر است

چای دم کن ! خسته ام از تلخی نسکافه ها
چای با عطر هل و گلهای قوری بهتر است

من سرم بر شانه ات یا تو سرت بر شانه ام ؟
فکر کن خوبم اگر باشم چجوری بهتر است ؟!


**حامد عسگری**